Podobne

Cytat


Dobry przykład jest najlepszym kazaniem. Przysłowie angielskie
Facta dificiliora quam verba - czyny trudniejsze niźli słowa.
De gustibus et coloribus non est disputandum - o upodobania i kolory nie należy się spierać.
Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
A mensa et thoro - od stołu i łoża (separacja małżeństwa). (separacja małżeństwa). (separacja małżeństwa)